Mercedes-Benz SWIRL FLAPS sklendės programavimas

Mercedes-Benz ML320CDI 2005 metų 165kw

Išprogramuotos įsiurbimo kolektoriaus sklendės.

Atliekant diagnostika rasta klaida "P2530 Intake channel shutoff".